Magisztratura
Legfelsöb Tanácsa


A birósagog
és ügyészségek megszervezése - kalauz

Legfelső
Semmitő es Itélőszek

Legfelső
Semmitő es Itélőszek melleti Ügyészség

 Települések körzetesitése

Az itélotáblák térképe

          Itelőtábla:
  A. MAGYAR
  Fehér-Alba
  Brassó- Braşov  
  Kolozsvár- Cluj
 
 Nagyvérod-Oradea
  Marosvésérhely-Mureş
  Temesvár-Timişoara

 B. ROMÁN
  Bacău (Bakó)
  Bucureşti-Bukarest
  Constanţa-Konstanca
  Craiova
  Galaţi
  Iaşi
  Piteşti
  Ploieşti
  Suceava
  Katonay biróságok

Alomy Levéltár
Országos Fegyházrendészeti Hivatal
Kormány megbizott az Embery Jogok Europái Biróságán
Birói Egyesületek
Ügyvédi kamarák
Végrahajtó hivatalnok
Bünügyi szakértő
Birósági szakertő
Országos Bűnügyi Kutató Intézet
Országos Magisztratúra Intézet
Birósági Jegyző Iskola
Törvényszéki Orvostan
Közjegyzők
Cégjegyzéki hivatal
A.E.G.R.M. Által engedélyezett kezelő
Forditők

Justiţia pe glob
- instituţii, organizare -

Gyors keresés!
Pentru a obţine informaţiile dorite, accesaţi judeţul unde se află instanţa

A Román igazságszolgáltatási rendszer

A bíróságok működését és az igazságszolgáltatás alapelveit Románia Alkotmánya és a bíróságok felépítéséről szóló 304/2004-es számú újra kiadott törvény határozza meg.

Az igazságszolgáltatás a törvény nevében történik.
BÍRÓI HATÓSÁGOK – Az igazságszolgáltatás feladatát a Legfelső Semmítő és Ítélőszék, az Ítélőtáblák, a Törvényszékek, a Különleges Törvényszékek, a Katonai Bíróságok és a Bíróságok látják el

A Legfelső Semmítő és Ítélőszék az egyedüli romániai felsőfokú bíróság, bukaresti székhellyel. Felépítésse a következő:
4 szakosztály: szellemi tulajdon és polgárjogi szakosztály, bűnügyi szakosztály, gazdasági szakosztály, közigazgatási bíróság és pénzügyi szakosztály
- Egyesített szakosztályok
A Legfelső Semmítő és Ítélőszék vezetését az elnök, az alelnök és a vezetőségi tanács látja el.

Az Ítélőtáblák olyan ítélőbíróságok amelyek körzetéhez több törvényszék és különleges törvényszék tartozik.
Az ítélőtáblákon polgárjogi, bűntető, gazdasági, kiskorú és családjogi, pénzügyi és közigazgatási bíróság, társadalombíztosítási és munkaügyi, folyam és tengerjogi szakosztályok, vagy különleges ítélőtanácsok működhetnek a peresügyek számától függően.

A Törvényszékek megyei- valamint fővárosi szinten működnek (kivéve Ilfov megyét).
A törvényszékek körzetéhez tartoznak az illető megye valamint Bukarest municípium bíróságai.
Az törvényszékeken polgárjogi, bűntető, gazdasági, kiskorú és családjogi, pénzügyi és közigazgatási bíróság, társadalombíztosítási és munkaügyi, folyam és tengerjogi szakosztályok, vagy különleges ítélőtanácsok működhetnek a peresügyek számától függően.
A fenti területeken, megye- illetve fővárosi szinten különleges törvényszékek hozhatók létre.
Jelenleg 4 különleges törvényszék működik: a Brassó megyei Kiskorú és Családügyi Törvényszék, a Kolozs megyei Kereskedelmi Törvényszék, a Maros megyei Kereskedelmi Törvényszék és az Argeş megyei Kereskedelmi Törvényszék.

folyamatban van

 

       

Több.. mai mult.. more..

Jogszabály portál

Jogszabály adattár

Jogy könyvtár

Kiadványok

Hivatalos Közlöny

*
Alkotmánybiróság
*
Parlament
Románia Elnöke
Kormány


Igazságügyi Minisztérium


Közvádügyi Minisztérium


Közigazgatási es BelügyminisztériumRomán Rendőrség

Törvénytanács

Ombudsman

Számvevőszék

Közvetitőtanács
Közvetitő
Köztájékoztatás és Dokumentációs Központ

A terület intézményei

Nemzetközi intézményei és szervezetek

Rendezvények & események

Cimek és hasznos linkek

Hasznos Információk

IT Szaktanáksadás
prof. M. Apetrei

Webdesigner
Daniela Bătrânu

© 2008 -. Toate drepturile rezervate | Termeni legali si conditii de utilizare | Politica de confidentialitate.

 


Promovare pe internet | Consultanta IT | Promovare pe internet