Magisztratura
Legfelsöb Tanácsa


A birósagog
és ügyészségek megszervezése - kalauz

Legfelső
Semmitő es Itélőszek

Legfelső
Semmitő es Itélőszek melleti Ügyészség

Települések körzetesitése

Az itélotáblák térképe

          Itelőtábla:
  A. MAGYAR
  Fehér-Alba
  Brassó- Braşov  
  Kolozsvár- Cluj
  Nagyvérod-Oradea
  Marosvésérhely-Mureş
  Temesvár-Timiş

 B. ROMÁN
  Bacău (Bakó)
  Bucureşti-Bukarest
  Constanţa-Konstanca
  Craiova
  Galaţi
  Iaşi
  Piteşti
  Ploieşti
  Suceava
  Katonay biróságok

Alomy Levéltár
Országos Fegyházrendészeti Hivatal
Kormány megbizott az Embery Jogok Europái Biróságán
Birói Egyesületek
Ügyvédi kamarák
Végrahajtó hivatalnok
Bünügyi szakértő
Birósági szakertő
Országos Bűnügyi Kutató Intézet
Országos Magisztratúra Intézet
Birósági Jegyző Iskola
Törvényszéki Orvostan
Közjegyzők
Cégjegyzéki hivatal
A.E.G.R.M. Által engedélyezett kezelő
Forditők

Justiţia pe glob
- instituţii, organizare -

Kolozsvári táblabiróság
és a Kolozsvári táblabiróság melletti ügyészség

Kolozsvári Tablábiróság
Adresa (Cim): Piaţa Ştefan cel Mare nr. 1, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Tel.: 0264.596.110; 0264.596.111; 0264.596.112; 0264.431.063; 0264.431.057;
Fax: 0264.504.313; 0264.593.866; E-mail: curtecj@just.ro 
Web: www.curteadeapelcluj.ro; www.curteadeapelcluj.com; www.curteadeapelcluj.eu

KÖRZETI TÖRVÉNYSZÉKEK ÉS BĺRÓSÁGOK:

Kolozsvári Tablábiróság melletti ügyészég
Adresa (Cim): Piaţa Ştefan cel Mare nr. 1, Cluj Napoca, jud. Cluj
Tel.: 0264.431.732; 0264.431.049; Fax: 0264.431.044
E-mail: pca_cluj@mpublic.ro

A TÖRVÉNYSZÉKEK ÉS BÍRÓSÁGOK MELLETI KÖRZETI ÜGYÉSZSÉGEK:
       

Több... more...


Jogszabály portál

Jogszabály adattár

Jogy könyvtár

Kiadványok

Hivatalos Közlöny

Alkotmánybiróság
*
Parlament
Románia Elnöke
Kormány


Igazságügyi Minisztérium


Közvádügyi Minisztérium


Közigazgatási es Belügyminisztérium


Román Rendőrség

Törvénytanács

Ombudsman

Számvevőszék


Közvetitőtanács
KözvetitőKöztájékoztatás és Dokumentációs Központ

A terület intézményei

Nemzetközi intézményei és szervezetek

Rendezvények & események

Cimek és hasznos linkek

Hasznos Információk

 

IT Szaktanáksadás
prof. M. Apetrei

Webdesigner
Daniela Bătrânu

© 2008 -. Toate drepturile rezervate | Termeni legali si conditii de utilizare | Politica de confidentialitate.

 


Promovare pe internet | Consultanta IT | Promovare pe internet