Magisztratura
Legfelsöb Tanácsa


A birósagog
és ügyészségek megszervezése - kalauz

Legfelső
Semmitő es Itélőszek

Legfelső
Semmitő es Itélőszek melleti Ügyészség

 Települések körzetesitése

Az itélotáblák térképe

          Itelőtábla:
  A. MAGYAR
  Fehér-Alba
  Brassó- Braşov  
  Kolozsvár- Cluj
 
 Nagyvérod-Oradea
  Marosvésérhely-Mureş
  Temesvár-Timişoara

 B. ROMÁN
  Bacău (Bakó)
  Bucureşti-Bukarest
  Constanţa-Konstanca
  Craiova
  Galaţi
  Iaşi
  Piteşti
  Ploieşti
  Suceava
  Katonay biróságok

Alomy Levéltár
Országos Fegyházrendészeti Hivatal
Kormány megbizott az Embery Jogok Europái Biróságán
Birói Egyesületek
Ügyvédi kamarák
Végrahajtó hivatalnok
Bünügyi szakértő
Birósági szakertő
Országos Bűnügyi Kutató Intézet
Országos Magisztratúra Intézet
Birósági Jegyző Iskola
Törvényszéki Orvostan
Közjegyzők
Cégjegyzéki hivatal
A.E.G.R.M. Által engedélyezett kezelő
Forditők

Justiţia pe glob
- instituţii, organizare -

 

  CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
   Adresa: Calea Plevnei nr. 141B, sector 6, cod poştal: 060011, Bucureşti
   Tel. centrală: 021.311.69.09, 021.311.69.11, 021.311.69.12, 021.311.69.14
   Fax: 021.311.69.01
   Website:  www.csm1909.ro
   Biroul de Informare Publică şi Relaţii Mass-Media
   Fax: 021.311.69.36
   E-mail: informarepublica@csm1909.ro şi presa@csm1909.ro

 

           CENTRUL DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE PUBLICĂ
   Tel./Fax: 021.781.49.78
   Mobil: 0720.352.505; 0745.079.523
   E-mail: informare_publica@yahoo.com şi dataservorg@yahoo.com
   Website: www.relatiipublice.org

Pentru eventuale modificări, actualizări sau noutăţi, vă rugăm să contactaţi
CENTRUL DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE PUBLICĂ
,
la numerele de telefon, fax şi adresele de E-mail mai sus menţionate.

      
      Consultanţă IT - prof. M. Apetrei

      Webdesigner Daniela Bătrânu


       

Több... more...


Jogszabály portál

Jogszabály adattár

Jogy könyvtár

Kiadványok

Hivatalos Közlöny

Alkotmánybiróság
*
Parlament
Románia Elnöke
Kormány


Igazságügyi Minisztérium


Közvádügyi Minisztérium


Közigazgatási es Belügyminisztérium


Román Rendőrség

Törvénytanács

Ombudsman

Számvevőszék

Közvetitőtanács
KözvetitőKöztájékoztatás és Dokumentációs Központ

A terület intézményei

Nemzetközi intézményei és szervezetek

Rendezvények & események

Cimek és hasznos linkek

Hasznos Információk

IT Szaktanáksadás
prof. M. Apetrei

Webdesigner
Daniela Bătrânu

© 2008 -. Toate drepturile rezervate | Termeni legali si conditii de utilizare | Politica de confidentialitate.

 


Promovare pe internet | Consultanta IT | Promovare pe internet