Informaţii generale | Vezi raspunsul
În cazul unui diferend, o dată epuizate căile amiabile, una din soluţiile la care se poate apela, este sesizarea instanţei de judecată. Oricare ar fi calitatea noastră procesuală, de pildă, reclamant, pârât, martor, etc., este recomandabil să ţinem cont de câteva lucruri:
• pentru început, este bine să facem o analiză „la rece” a situaţiei create, cât mai obiectivă cu putinţă precum şi la rolul nostru în acel caz;
• este util să stabilim, cu claritate, ce ne dorim, cum este mai bine să procedăm, respectând în acelaşi timp legea dar şi regulile de bună conduită.
• în situaţia în care trebuie să ne prezentăm în faţa instanţei, indiferent de poziţia procesuală (reclamant, pârât, martor), este normal să ne gândim dacă:
a. vom consulta un avocat, căruia îi putem oferi "cazul nostru" pentru a-l reprezenta, cu profesionalism, în orice împrejurare;
b. "ne vom bate singuri" cu riscul, în cazul în care nu avem pregătirea necesară, de a face inerente greşeli, cu consecinţe imprevizibile.
Pentru informaţii suplimentare, CSM a pus la dispoziţia celor interesaţi mai multe materiale ce pot fi găsite pe site-ul instituţiei

Ori de câte ori va fi vorba de instanţa de judecată avem în vedere, printre altele, chestiuni precum:
- competenţa instanţei;
- elementele de identificare şi cele de contact, programul instanţei şi altele;
- modul de formulare a cererii;
- probele;
- procedura judiciară;
- taxa de timbru şi timbrul judiciar;
- drepturile şi obligaţiile justiţiabilului;
La acestea se adaugă multe alte informaţii privind activitatea unei instanţe de judecată.
Sistemul judiciar român