INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII
Website: www.inm‑lex.ro
Adresa: b‑dul Regina Elisabeta nr. 53, sectorul 5, Bucureşti
Tel.: 021.310.21.10; Fax: 021.311.02.34.

Institutul Naţional al Magistraturii (INM) este o instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii.
Obiectivul Institutului: formarea iniţială a viitorilor magistraţi,formarea profesională continuă a magistraţilor în funcţie şi formarea formatorilor.
Structura:
a)
organele de conducere;
b) departamentul de formare iniţială;
c) departamentul de formare continuă;
d) departamentul de formare a formatorilor;
e) departamentul economico‑administrativ.

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE GREFIERI
Adresa: b‑dul Regina Elisabeta nr. 53, sectorul 5, Bucureşti
Tel.: 021.310.34.80; Fax: 021.315.38.17; Website: www.grefieri.ro

Obiectivul şcolii: formarea iniţială şi formarea continuă a grefierilor şi a celuilalt
personal auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi parchetelor.
Şcoala Naţională de Grefieri nu face parte din sistemul naţional de învăţământ şi educaţie şi nu este supusă dispoziţiilor legale în vigoare cu privire la acreditarea instituţiilor de învăţământ şi recunoaşterea diplomelor.

3. INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
( cu specializarea drept sau drept administrativ)

A.Instituţii de învăţământ superior de stat
Universitatea din Bucureşti - http://www.unibuc.ro
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative - http://www.snspa.ro
Universitatea „1 Decembrie 1918" Alba Iulia - http://www.uab.ro
Universitatea „Transilvania" din Braşov - http://unitbv.ro
Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca - www.ubbcluj.ro
Universitatea „Ovidius" din Constanţa - http://www.univ-ovidius.ro
Universitatea din Craiova - http://cis01.central.ucv.ro
Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi - http://www.rectorat.ugal.ro
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi - www.uaic.ro
Universitatea din Oradea - http://www.uoradea.ro
Universitatea din Piteşti - http://www.upit.ro
Universitatea „Eftimie Murgu" din Reşiţa - http://www.uni-resita.eu
Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu - http://www.ulbsibiu.ro
Universitatea „Ştefan Cel Mare" din Suceava - http://www.usv.ro
Universitatea „Valahia" din Târgovişte - http://www.valahia.ro
Universitatea „Constantin Brâncuşi" din Tîrgu-Jiu - http://www.utgjiu.ro
Universitatea „Petru Maior" din Târgu Mureş - http://www.upm.ro
Universitatea de Vest din Timişoara - http://www.uvt.ro

B. Instituţii de învăţământ superior particular acreditate -
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir" din Bucureşti - http://www.ucdc.ro
Universitatea „Titu Maiorescu" din Bucureşti - http://www.utm.ro/
Universitatea Româno-Americană din Bucureşti - http://www.rau.ro/
Universitatea „Hyperion" din Bucureşti - http://www.hyperion.ro
Universitatea „Spiru Haret" din Bucureşti - http://www.spiruharet.ro
Universitatea „Bioterra" din Bucureşti - http://www.bioterra.ro/facultati.htm
Universitatea Ecologică din Bucureşti - http://www.ueb.ro
Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte "Gheorghe Cristea" din Bucureşti - http://www.ugc.ro
Universitatea „Athenaeum" din Bucureşti - http://www.univath.ro
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş" din Arad - http://www.uvvg.ro/site
Universitatea „George Bariţiu" din Braşov - http://www.universitateagbaritiu.ro
Universitatea „Bogdan Vodă" din Cluj-Napoca - http://www.ubv.ro
Universitatea „Andrei Şaguna" din Constanţa - http://www.andreisaguna.ro
Universitatea „Danubius" din Galaţi - http://www.univ-danubius.ro
Universitatea Europeană „Drăgan" din Lugoj - http://www.deu.ro/main.htm
Universitatea „Mihail Kogălniceanu" din Iaşi - http://www.umk.ro
Universitatea „Constantin Brâncoveanu" din Piteşti - http://univcb.ro
Universitatea Româno - Germană din Sibiu - http://www.roger-univ.ro
Universitatea ,,Dimitrie Cantemir" din Târgu- Mureş - http://www.cantemir.ro
Universitatea „Tibiscus" din Timişoara - http://www.tibiscus.ro
Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi - http://www.upaiasi.ro

C. Instituţii de învăţământ superior particular autorizate să funcţioneze provizoriu
Universitatea ,,Mihai Viteazul" din Craiova
Universitatea ,,Gheorghe Zane" din Iaşi
Fundaţia ,,Agora" - Universitatea ,,Agora" dn Oradea
Universitatea ,,Alma Mater" din Sibiu - http://www.uamsibiu.ro

D. Instituţii de învăţământ superior particular autorizate să funcţioneze provizoriu, aflate în proces de acreditare
Universitatea ,,Avram Iancu" din Cluj - http://www.uai-cluj.ro

(Sursa: Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului - http://www.edu.ro)

Sistemul judiciar român